Main menu

Towns and villages on the track

The cycleway Jihlava – Třebíč – Raabs

The cycleway Jihlava – Třebíč – Raabs crosses the picturesque landscape of the Vysočina (Highlands) region down to the Austrian town of Raabs. The whole route is led as much as possible away from the main traffic roads predominantly on field and forest paths or quiet roads. Therefore, the cycleway is very safe and convenient for families with children.

At present, approx. a third of the cycle route is constructed as a special cycle track, most of which can also be used by inline skaters. The ride on the cycleway can be combined with a railway trip. The stretch of the route from Jihlava to Třebíč leads mainly alongside the Jihlava River. In some places, the track had to be adapted to the terrain, but the sporadic ascents will offer the cyclist an appropriate reward in the form of beautiful views of the surrounding landscape.

The cycleway leads through the following towns and villages: Jihlava, Malý Beranov, Velký Beranov, Bítovčice, Kamenice, Brtnice, Luka nad Jihlavou, Chlum, Bransouze, Červená Lhota, Číhalín, Přibyslavice, Petrovice, Třebíč, Mastník, Kojetice na Moravě, Horní Újezd, Šebkovice, Lesůňky, Jaroměřice nad Rokytnou, Blatnice, Moravské Budějovice, Lomy, Jemnice a Dešná.

Aktuality

14.1.2020 | Zveřejnění záměru prodat část pozemku
Zveřejnění záměru prodat část pozemku

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou

DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZVEŘEJŇUJE tímto záměr prodat  pozemek p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 17 m2 ve výlučném vlastnictví DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  zapsaný na listu vlastnictví č. 1557 pro obec a k.ú. Luka nad Jihlavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, Masarykovo nám 1. 586 01 Jihlava  nebo v elektronické podobě podepsané  elektronickým podpisem.

Tento záměr byl schválen představenstvem DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč Raabs dne 17.12.2019  usnesením č. 2/2019 Př.


Ing. Jaroslav Vymazal

předseda DSO  Cyklostezka Jihlava Třebíč-Raabs

ROP JihovýchodEvropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti