Hlavní menu

Města a obce na trase

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Nově si můžete trasu č.26 v úseku Jihlava - Třebíč projet v klidu a pohodlí ze svého domova.

http://www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/cyklostezka-jihlava-trebic-raabs-usek-jihlava-trebic

Kromě videa jsou zde umístěny informace o trase, zajímavosti z okolí a výškový profil.

Těšíme se, že se potkáme na skutečné trase.

{popis}

-------------------------------------------------------------------------

Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs prochází malebnou krajinou Vysočiny až do rakouského městečka Raabs. Celá trasa je vedena v maximální možné míře mimo hlavní dopravní komunikace převážně po polních a lesních cestách či zklidněných komunikacích. Cyklotrasa je tedy velmi bezpečná a vhodná pro rodiny s dětmi.

V současné době jsou dílčí úseky trasy tvořící přibližně třetinu celkové délky vybudovány jako cyklostezky. Většinu z těchto úseků mohou využívat také inline bruslaři. Jízdu po cyklotrase je možné kombinovat se železniční dopravou. V úseku z Jihlavy do Třebíče vede cyklotrasa převážně kolem řeky Jihlavy. V některých místech musela být trasa přizpůsobena terénu, ale i ojedinělá stoupání poskytnou cyklistovi náležitou odměnu v podobě nádherných výhledů do okolní krajiny.

Cyklotrasa prochází následujícími městy, městysi a obcemi: Jihlava, Malý Beranov, Velký Beranov, Bítovčice, Kamenice, Brtnice, Luka nad Jihlavou, Chlum, Bransouze, Červená Lhota, Číhalín, Přibyslavice, Petrovice, Třebíč, Mastník, Kojetice na Moravě, Horní Újezd, Šebkovice, Lesůňky, Jaroměřice nad Rokytnou, Blatnice, Moravské Budějovice, Lomy, Jemnice a Dešná.

Aktuality

14.1.2020 | Zveřejnění záměru prodat část pozemku
Zveřejnění záměru prodat část pozemku

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou

DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZVEŘEJŇUJE tímto záměr prodat  pozemek p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 17 m2 ve výlučném vlastnictví DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  zapsaný na listu vlastnictví č. 1557 pro obec a k.ú. Luka nad Jihlavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, Masarykovo nám 1. 586 01 Jihlava  nebo v elektronické podobě podepsané  elektronickým podpisem.

Tento záměr byl schválen představenstvem DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč Raabs dne 17.12.2019  usnesením č. 2/2019 Př.


Ing. Jaroslav Vymazal

předseda DSO  Cyklostezka Jihlava Třebíč-Raabs

ROP JihovýchodEvropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti