Hlavní menu

Města a obce na trase

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Mapa cyklotrasy

https://sgis.jihlava-city.cz/web/raabs.html

 

Těšíme se, že se potkáme na skutečné trase.

{popis}

-------------------------------------------------------------------------

Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs prochází malebnou krajinou Vysočiny až do rakouského městečka Raabs. Celá trasa je vedena v maximální možné míře mimo hlavní dopravní komunikace převážně po polních a lesních cestách či zklidněných komunikacích. Cyklotrasa je tedy velmi bezpečná a vhodná pro rodiny s dětmi.

V současné době jsou dílčí úseky trasy tvořící přibližně třetinu celkové délky vybudovány jako cyklostezky. Většinu z těchto úseků mohou využívat také inline bruslaři. Jízdu po cyklotrase je možné kombinovat se železniční dopravou. V úseku z Jihlavy do Třebíče vede cyklotrasa převážně kolem řeky Jihlavy. V některých místech musela být trasa přizpůsobena terénu, ale i ojedinělá stoupání poskytnou cyklistovi náležitou odměnu v podobě nádherných výhledů do okolní krajiny.

Cyklotrasa prochází následujícími městy, městysi a obcemi: Jihlava, Malý Beranov, Velký Beranov, Bítovčice, Kamenice, Brtnice, Luka nad Jihlavou, Chlum, Bransouze, Červená Lhota, Číhalín, Přibyslavice, Petrovice, Třebíč, Mastník, Kojetice na Moravě, Horní Újezd, Šebkovice, Lesůňky, Jaroměřice nad Rokytnou, Blatnice, Moravské Budějovice, Lomy, Jemnice a Dešná.

Aktuality

2.10.2023 | Od Cyklopaseky na Bramborobraní do Třebíče
Od Cyklopaseky na Bramborobraní do Třebíče

Řada cyklistů společně s primátorem statutárního města Jihlava, městským architektem Třebíče, cyklokoordinátorem kraje Vysočina i  manažerem Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs vyjela v  sobotu 23.  září po trase Cyklostezky čís. 26 z Jihlavy. Nejen proto, aby si protáhli tělo, ale především, aby se na místě seznámili se stavem stezky. Na vlastní kůži tak poznali sjízdnost úseků a  podívali se, kde by se co dalo zlepšit. Cyklojízda byla zařazena do aktivit spojených s Evropským týdnem mobility.

Startovalo se od nové kavárny Cyklopaseka na konci ulice Mlýnská v Jihlavě. Sluší se poděkovat majiteli, že v brzké ranní hodině nabídl účastníkům malou snídani. Cesta z  Jihlavy do Luk na Jihlavou je v některých místech zjevně málo udržovaná. Zeleň v jejím okolí by zasloužila pořádné prořezání. Rovněž je nepříjemné překonávání železniční tratě i stav stezky v jejím nejbližším okolí. I tak je stezka velmi využívaná. Svědčí o tom sčítací zařízení před Lukami n. J., kdy jen v  letošním červnu tudy projelo 17 238 uživatelů stezky. Zajisté je pro ně i  příjemné se zastavit v Lukách nad Jihlavou v  restauraci Kolnička, stejně jako to udělali účastníci sobotní cyklojízdy. Zde manažer Cyklostezky Karel Müller seznámil přítomné s  připravovanou Zprávou o  stavu a  s  návrhem dalšího rozvoje cyklostezky. Nejzajímavější diskuze se vedly nad nově projektovanými úseky, které za podpory Fondu Vysočiny Kraje Vysočina připravuje Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka. Jde o  úseky Velký Beranov-Bradlo k  Petrovickému mlýnu a  o  úsek od Přímělkova k  Dolnímu Smrčnému. Kraj podporuje tyto projekty i  proto, že vybudováním bezpečné a  kvalitní stezky se podpoří alternativní doprava mezi dvěma velkými městy. První úsek je před vydáním stavebního povolení a  k  realizaci by mělo dojít v  letech 2024-5. Druhý úsek je ve stadiu projektování. U obou úseků vznikají největší problémy se získáváním souhlasů majitelů dotčených pozemků s provedením stavby. Účastníci cyklojízdy si projeli nově navrhované trasy. Svými postřehy pak přispěli k  případným dalším studiím proveditelnosti úprav jiných úseků cyklostezky, které by vedly ještě ke zvýšení plynulosti a  bezpečnosti cyklodopravy. Po ujetí zhruba 40 km s  chutí přivítali pohostinnost stánků na Karlově náměstí v  Třebíči, kde bylo v  plném proudu Bramborobraní

zdroj: Horácké noviny ze dne 29. 9. 2023

ROP JihovýchodEvropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti