Hlavní menu

Města a obce na trase

Lomy

Historie obce

Obec 5 km severovýchodně od Jemnice, prochází jí silnice z Budče do Budkova, která se zde křižuje se silnicí z Chotěbudic do Radkovic. Nejbližší železniční stanice Jemnice. Nadmořská výška 545 m. V současné době má obec 66 domů a 155 obyvatel. Název je odvozen od místa, kde se láme kámen. Názvy obcí v pramenech: 1373 Lomny, 1571 ze vsi Lomu, 1671 Lomy, 1846 Lomm,Lomý (!), 1872 Lom, Lomy. Ves s českým obyvatelstvem. V r. 1850 měla 297 obyvatel.

Domy ve vsi byly nízké, s malými okny, vystavěné většinou z kamene nebo z nepálených cihel pokryté slaměnými došky. Stodoly byly dřevěné a též pokryté slámou, stavěny byly opodál obytných stavení a chlévů.

Většina obyvatelstva se živila zemědělstvím, živností a řemesel bylo v obci provozováno jen několik.

Z místních památek je zde kaple sv. Jana a Pavla z r. 1806. Dále pomník padlým v 1. světové válce z r. 1920 a pomník padlým odbojářům z r. 1946. Obecní pečeť je doložena ze 70. let 18. stol. V pečetním poli je zobrazena radlice a tři stromy, pod nimi je letopočet 1773.