Hlavní menu

Města a obce na trase

Malý Beranov

Obec Malý Beranov se nachází asi čtyři kilometry východně od Jihlavy. Leží v průměrné výšce 482 metrů nad mořem a první zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1760. Název obce vznikl v prvé polovině 19. století při rozdělení beranovského pozemkového katastru. Cesta v údolí podél řeky se stala zkratkou k nově založenému městu - Jihlavě. V Beranově se v minulosti nacházely dva brody. Prvý beranovský brod byl při cestě od Luk pod Skálou u Kamenného mlýna.

Druhý brod byl v místě dnešní návsi. Cesta od něj vedla nahoru ke skále nad štolou sv. Jiří, poté k Dlouhé stěně a Brtnické bráně. Na jeho místě byl později (1554 - 1556) postaven kamenný most.

Jméno Beranov bývá také zmiňováno ve zprávách o dolování stříbra počínaje 16. stoletím. Byla zde např. šachta sv. Prospera, která dosáhla koncem 16. století asi 73 m kolmé hloubky, dále "Vůle Boží" hluboká asi 57 m.

Ražba dědičné beranovské štoly, pokřtěné jako Štola sv. Jiří, probíhala na pravém břehu Jihlavy v letech 1603 - 1621 a dosáhla délky 368 sáhů, tj. asi 750 m. Cílem bylo odvodnění dolů. Doly u Beranova se tehdy nazývaly "doly Boží pomoci" a byly tvořeny dvěma povrchovými jámami a štolou sv. Jiří.

Z památek a zajímavostí lze uvést starý barokní most, moderní kostel z roku 1939 a Beranovské skály, které se tyčí níže po proudu řeky a jsou hojně využívané horolezci.

Obcí vedou turistické a cyklistické trasy a také tudy prochází železnice a je zde i železniční stanice.

http://www.maly-beranov.cz/