Hlavní menu

Města a obce na trase

Šebkovice

Obec Šebkovice vznikla v podhradí hradiště neznámého jména, na jehož místě se nyní nachází kostel sv. Maří Magdalény, rotunda z 12. stol., jedna z nejstarších a nejzachovalejších staveb na Moravě. První písemná zpráva o obci se objevuje roku 1349. Historie osídlení místa je ale podstatně delší, o čemž svědčí množství štípaných nástrojů z mladší doby kamenné  a sídliště s moravskou malovanou keramikou.

Spolu s obcí Šebkovice vznikla a vyvíjela se i obec Milatice. Sloučením těchto dvou obcí po Druhé světové válce vznikla obec Šebkovice, která má v současné době 470 obyvatel a rozlohu katastru 1073 ha.

Šebkovickou oblast lze označit za vějíř, kde se stékají čtyři vodní toky, včetně Rokytné, která zde dosahuje plochy povodí 100 km2. Od severu k jihu se táhne delší zalesněný hřbet se třemi údolími a dvěma výraznými kopci. Tašky, které dosahují výšky 582 m n.m. a Brdo s výškou 580 m n.m.. Výrazné úpatí má nadmořskou výšku kolem 500 m n.m.. Ve výběžku z Brda je přírodní památka Hájky s lipovým parkovým porostem o rozloze 12,5ha.

V západní části obce se nachází areál k sportovně kulturnímu vyžití obyvatel..

Aktuální informace lze získat na stránkách www.sebkovice.obec.cz, a www.sebkovice.cz

 

Informace pro turisty:

 

Kostel Sv. Maří Magdalény, rotunda z 12. stol., byl součástí prastarého hradiště, vzniklého na tomto místě pod vysočinským pralesem nejpozději v osmém století.

Hradiště neznámého jména bylo rozlehlé a leželo nad západním koncem dnešní obce, vzniklé z jeho podhradí později, na dosti prudkém svahu, obráceného k jihu. Jižní hranici tvořil potok, klikatý a bažinatý. Aby tato hranice byla pevnější, byl potok, kolem něhož vyvěraly prameny, nasypáním hráze přeměněn ve vodní nádrž. Od ní k severu uvnitř opevnění byl statek pána hradu s obytnými i hospodářskými budovami a s velikým dvorem. Po severní straně statku procházela opevněným prostorem dálková cesta od Znojma, Jevišovic a Jaroměřic, která pak mířila na Loukovice a Čáslavice. Jednalo se o tzv. cestu Haberskou. Jedná se o kulturní památku. Kulturní památkou je i středověké opevnění starého hřbitova kolem rotundy. Kostel se nachází při cyklostezce. býval

 

Směrem na Lesonice, hned za obcí, se nachází přírodní památka Hájky. Jedná se o 12,5 ha lipového háje. Před tímto hájem je rybníka a pastvina. Kromě starých lip vysázených do lichoběžníkového sponu se zde nachází mnoho vzácných rostlin.

Asi 1 km za obcí směrem na Lesonice se nachází rybník „V Dílech“. Rybník byl vybudován za účelem podpory biodiverzity za finanční podpory MŽP ČR. Má čistou vodu z lesa  a hnízdí zde labutě.

V centru obce se nachází sportovní areál s dětským hřištěm.