Hlavní menu

Města a obce na trase

Bransouze

Bransouze se rozkládající v údolí při pravém břehu řeky Jihlavy, ve výši 421 metrů nad mořem,18 kilometrů severozápadně od města Třebíč. Obec má 255 obyvatel.

Její historie začíná nepochybně již v roce 1234, kdy se s jejím názvem, v té době ještě jako Branechewess, setkáváme v pramenech poprvé. Branechewess z roku 1234 je podle názoru složeninou přivlastňovacího jména Branek. Branče a ves neboli Brankova ves. Osobní jméno Branek je zkomolenina k osobnímu jménu Bransúd. Nynějšího názvu obce se užívá od roku 1915. Osoba v obecní pečeti byla v minulosti považována za svatého Rocha ochránce před morem. Při podrobnějším zkoumání bylo zjištěno, že se jedná o svatého Vojtěcha jehož atributem je veslo.

K historickým památkám patří rozvaliny někdejší vladycké tvrze neboli hrádku o průměru 30 metrů, které se nachází na levém břehu řeky Jihlavy. Její areál je ohraničen příkopem a valem. V obci je památkově chráněný dům č. p. 10 z první poloviny 18. století se štukovou výzdobou průčelí.

Na levém břehu řeky Jihlavy vybudován plavecký areál, jehož součástí je bazén a ubytovna s šedesáti lůžky. Občanům i návštěvníkům slouží kulturní dům s kapacitou 250 míst, přilehlý tenisový kurt a fotbalové hřiště.