Hlavní menu

Města a obce na trase

Petrovice

Petrovice náležely ve 13. století ke zboží královny Konstancie manželky Přemysla Otakara I. do Přibyslavic.

Ve 14. století ku hradu Rukštejnu, jenž tenkráte patřil Markraběti Moravskému.

Na počátku 15. století i s hradem Rukštejnem připadly pánům z Valdštejna.

Asi v polovici 15. století dostal je od Jiřího z Poděbrad Mikuláš Petrovský z Hrochova a při tom rodě zůstaly Petrovice po dlouhých právních tahanicích až do r. 1599 kdy je Jan z Hrochova prodal pánům z Valdštejna na Brtnici.

V 18. století přešli do držení pánům Collaltů.

Kaple – při vjezdu do obydlené části obce Petrovice směrem od Přibyslavic přibližně po 100 m, uvidíte kapli, která byla postavena r. 1838 a v roce 2009 byla rekonstruována spolufinancováním  Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v Programu rozvoje venkova ČR.

 

Po projetí úseku trasy obydlenou částí obce Petrovice budete projíždět okolo veřejně přístupného sportovního areálu, který byl vybudován v osmdesátých letech. V současné době tento slouží jako krajské hasičské sportoviště a pořádají se zde soutěže v hasičském sportu.  Je zde dětský koutek postavený v roce 2007 pro děti ve věku od 3 do 12 let za finanční podpory z Programu obnovy venkova Vysočiny.

Místo v příjemném prostředí je vhodné k odpočinku.