Hlavní menu

Města a obce na trase

Červená Lhota

Červená Lhota se rozkládá asi deset kilometrů severozápadně od Třebíče. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vrchoviny. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 180 obyvatel.

Červená Lhota leží v průměrné výšce 498 metrů nad mořem v údolí Leštinského potoka. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1436. Celková katastrání plocha obce je 741 ha, z toho orná půda zabírá šedesátdva procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Červená Lhota odvozeno od podstatného jména lhůta, přívlastek červená vznikl později, dle barvy vnějšího a vnitřního nátěru zdejšího kostela a vnějšího nátěru bývalé tvrze.

Počátky obce souvisí s působením nedalekého třebíčského kláštera. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436.

Kostel sv. Vavřince

Nejvýznamnější památkou v Červené Lhotě je farní kostel svatého Vavřince. Jádro stavby bylo postaveno v první třetině 13. století v románském slohu. Následně bylo zřejmě prodlouženo gotickou i renesanční přístavbou. Během úprav roku 1751 byl zvýšen západní přístavek o zvonicové patro a bylo vybudováno točité schodiště. Roku 1899 proběhly další stavební úpravy, při kterých byl stržen závěr kostela s apsidou, prodloužena loď, po obou stranách přistavěny kaple a následně zakončena novou apsidou. Ve věži jsou umístěny dva zvony z let 1505 a 1552. Mladší pochází ze zaniklé obce Stará Voda ve vojenském újezdě u města Libavá.

Další památky:

  • Plastika sv. Rocha z 18. století
  • Obecná škola z roku 1848, později jednotřídní
  • Pošta z roku 1885, nyní už zrušená
  • Historický kamenný můstek poblíž Fretychova Mlýna