Hlavní menu

Města a obce na trase

Luka nad Jihlavou

Podle názvu patřila osada k místům "vodním". Louka (staroslověnsky "Iraka") znamenalo místo u vody, ve vodnaté krajině, porostlé travou. V jednom případě se objevuje záznam, kde jsou Luka nazvána latinským překladem svého jména - Pratum a lze se setkat i s latinským Naluce. Tyto názvy byly používány až do dob Komenského, který v roce 1633 ve své mapě poprvé uvedl výhradně německý název "Wiese".

V údolí řeky Jihlavy, chráněno vysokými stráněmi, 12 km jihovýchodně od okresního města, leží městečko, Luka nad Jihlavou.

Počátkem 20. století byly Luka živým městečkem. V Lukách byly čtyři hostince, mlýn, továrna na pletenou a stávkovou přízi, přádelna, parní pila a lihovar velkostatku. Dále zde bylo možné najít poštu, telegraf i telefon, četnickou stanici, dobrovolný hasičský sbor (od roku 1879), kontribuční záložnu (od roku 1865) a občanskou záložnu (od roku 1909). I společenský a kulturní život byl v Lukách čilý. V obci působily tři humanitní spolky a od roku 1909 byla k dispozici veřejná knihovna pro lid, čítající 600 svazků. Knihovna byla majetkem "Vzdělávací živnostensko-řemeslnické besedy v Lukách". Dříve se tato beseda nazývala "Vzdělávací spolek", který byl založen už v roce 1896.

 

Kulturní památky

Kostel sv. Bartoloměje

Tato pozdně barokní stavba byla postaven v letech 1755 - 1763 za Dominika hraběte z Kounic na místě původního románského kostela vypleněného Švédy. Věž byla ponechána stávající a teprve v roce 1804 byla její horní část přestavěna. Spodní část věže zůstala původní a je to nejstarší stavební památka v obci ( kolem roku 1200). Z vybavení kostela jsou nejstarší tři zvony, které nechal v 16. století zhotovit Vilém z Pernštejna. Největší s nápisem "Ave Maria" (vážící 1 500 kg) a prostřední (400 kg) jsou z roku 1504, nejmenší "umíráček" (200 kg) je z roku 1534. Z vnitřní barokní výzdoby upoutá obraz sv. Bartoloměje nad hlavním oltářem od jihlavského rodáka J. Šteinera. Čtyři postranní oltáře byly pořízeny v letech 1890. U křtitelnice je na zdi umístěna socha P. Marie, krásné barokní dílo neznámého umělce. Původní varhany z roku 1845 byly nahrazeny novými v roce 1911. S kostelem sv. Bartoloměje je spojena Římsko-katolická farnost.

 

Kamenný kříž u kostela

Byl pořízen v roce 1848 na památku zrušení roboty. V 90. letech se uskutečnila celková oprava kostela v hodnotě přibližně 5 milionů Kč. V roce 1999 byl kostel osvětlen.

 

Zámek

Tato barokní stavba byla postavena v letech 1739 - 1747 Maxmiliánem Oldřichem hrabětem z Kounic na místě původního zámku zničeného švédy za třicetileté války. Dvoupatrová budova s bočními rizality je zdobena především střízlivými lesénami. Z vnitřní výzdoby je nejzajímavější příchod z přízemí hlavním schodištěm do prvního poschodí s krásnou výzdobou stěn a stropů, dále výzdoba bývalé zámecké kaple a další místnosti v I. poschodí. Zahradní jízdní průčelí do anglického parku je dekorativnější s výrazně vyklenutou terasou.
Od roku 1950 do roku 2000 sloužila část zámku jako obřadní síň. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a prohlídky nejsou možné. Převážnou část inventáře můžete shlédnout na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Zámecký park

Tento devatenácti hektarový park byl založen velkým nákladem v roce 1834 v anglickém stylu svobodným pánem Widmannem Sedlnickým na místě bývalých tří zemědělských

statků. Dosud jsou v něm zachovány pozoruhodné dendrologické druhy dřevin a krásné přírodní scenérie. Zvýšené pozornosti se těší mohutné buky, červené javory, kleny, jasany, převislé lípy a zvláště liliovník tulipánokvětý. Park je možno zařadit mezi nejhezčí parky na Moravě.

Kaple v zámeckém parku

Votivní zámecká kaple je zasvěcena Panně Marii pomocnici a 14. svatým pomocníkům. Dala ji postavit Anna hraběnka Gellhornová v roce 1734 jako poděkování za to, že v roce 1732 šťastně vyvázla z loupežného přepadení na cestě po Dolních Rakousech. K této příhodě se váže jedna z louckých pověstí, ke které se ještě vrátíme. Kaple sama o sobě je slohově nevýrazná a budí pozornost svými okny. Bylo zde použito symboliky tvaru srdce.

Sýpka

Volně stojící dvoupatrová hospodářská budova z let 1720 - 1730. Budí pozornost svými bohatě zdobenými barokními štíty. Budova sýpky byla v minulých letech nákladným způsobem opravena a přestavěna v tělocvičnu, předanou do užívání v roce 2003

Skleník

Proti zámku, na druhém břehu řeky Jihlavy, stojí jednopatrová budova obdélníkového půdorysu se středním risalitem z počátku 19. století, která sloužila jako skleník a částečně jako byt pro zahradníka. V současné době je budova v rukou soukromého majitele, který ji opravil a využívá k bydlení.

Boží muka

Boží muka jsou cennou památkou stojící na levé straně silnice od Vysokých Studnic asi 100 m od obce. Je to polygonální zděná drobná stavba nezvyklého typu, účinně zapojena do obrazu krajiny. Pojetí památky datuje její vznik do 18. století.Socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní sochařská práce z první pol. 18 století umístěna blízko zámeckého parku u silnice na Svatoslav

Turistika

 

Údolí řeky Jihlavy je jako stvořené pro turistické a cykloturistické výlety. K nejhezčím vycházkám patří výlet na nedalekou Bílou skálu (2 km), romantickou zříceninu středověkého hradu Rokštejna (5 km) a do starobylé osady Petrovice s románským kostelíkem (2 km). Příjemným touláním může být také procházka novým biokoridorem Hostinky, lesoparkem Ernestýn či Slepičím parkem. Řeka sama láká rybáře a vodáky.

Návštěvníky v letních měsících zve k osvěžení koupaliště. K dispozici jsou tenisové kurty a hřiště na kopanou, odbíjenou a košíkovou. Příznivci zimních sportů mohou využít lyžařský vlek, který je 590 m dlouhý, sjezdovka má umělé osvětlení, je zasněžována 5 sněžnými děly a pro děti je tu připraven vlek kratší (330 m).