Hlavní menu

Města a obce na trase

Dešná

Dešná

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1300. Vznik obce se datuje roku 1320. Hlavním zaměstnáním zdejšího obyvatelstva bylo zemědělství. Vzhledem k velikosti obce zde byla provozována také řemesla a živnosti. V roce 1880 zde byla zřízena pošta, záložna, lékařská služba a konzum. Nejstarší zpráva o místní škole je z roku 1625. Tato škola byla německá a teprve po vzniku republiky zde začala působit česká menšinová škola, pro kterou byla postavena nová školní budova, která je využívaná dodnes. Místní kostel je pozdně gotický, vystavěný v roce 1494. Zpočátku byl obsazen luteránským knězem a teprve v roce 1638 byl opět dosazen katolický kněz. Obecní pečeť  je doložena ze 70. let 18. století. V pečetním poli je zobrazeno srdce, ze kterého vyrůstají 3 květy na stopkách, nad nimi opis pečeti uvádí: T T I M. Obec je zakreslena na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 a na Komenského mapě Moravy z roku 1627. V Dešné působil jako farář v letech 1881 až 1882 František Pojmon, známý jako lidový spisovatel pod pseudonymem Polenský.

 

Rancířov

Tato obec se nachází 10 km jihozápadně od Jemnice na Rancířovském potoce. Ke dnešnímu dni osidluje 41 domů obce 126 obyvatel. Název vznikl z osobního jména Ranožir, člena rodu erbu jeleního parohu, jenž měl statky ve 13. století v okolí Jihlavy  a Jemnice. Rancířov se poprvé uvádí v roce 1257.

Hluboká

Obec leží 11,5 km jižně od Jemnice na Hranici s Rakouskem. V současné době má obec 20 domů a 52 obyvatel. Do roku 1846 nesla obec německý název Tiefenbach, český název Hluboká vznikl z německého překladu. Hluboká se poprvé připomíná v roce 1312, kdy se dostala jako dar Izoldy, manželky Matěje z Fulštejna, ke klášteru cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Oslavanech.

Dančovice

Obec je vzdálena 7 km jižně od Jemnice a jejích 35 domů se 67 obyvateli leží na levém břehu potoka Blatnice v nadmořské výšce 457 m. Název Dančovice znamená ves lidí Dančových. Dančovice se poprvé uvádějí v roce 1514 a v roce 1600 byly již součástí statku Police a dále sdílely osudy polického panství. Z místních památek se uvádějí jako příklady lidové architektury usedlosti čp. 19 a 32 s pozdně klasicistními volutovými štíty a bočními vjezdovými branami. Dále se v obci nachází kaple na návsi a kaplička směrem na Dešnou a západním okraji obce, další kaplička a kříž jsou na východním okraji obce. Obecní pečeť je doložena z 2. poloviny 18. století. V pečetním poli je zobrazena radlice mající po obou stranách květinu, natím je uvedeno D.O. EGGE (patrně rychtářská pečeť).

Pamětihodnosti

Místní kostel sv. Jana Křtitele je pozdně gotická stavba, vystavěná v roce 1494 s renesančně upravenou předsíní a barokní boční kaplí. Hlavní loď je uzavřena pětibokým presbytářem. Před západním průčelím stojí štíhlá hranolová věž s cibulovou střechou a lucernou. Na hřbitově je barokní kaple sv. Kříže z roku 1739.

Na katastru obce se dále nachází Výklenková kaple na cestě do Rancířova z počátku 19. století. Socha sv. Jana Nepomuckého u hřbitova a na křižovatce do Jemnice je z eggenburského vápence. Domy č.p. 3 až 8 jsou památkově chráněné budovy s pozdně empírovými půlkruhovými bránami a domy č.p. 16, 46 a 50 jsou pozdně gotický opevněný kostel s dřevěným ochozem. Na schodišti před kostelem jsou sochy sv. Martina a sv. Jiří na koních, sv. Anna a sv. Jáchyma z doby kolem roku 1765 zhotovené z eggenburského vápence. Na věži kostela je zvon z roku 1524.

Ukázkami zdejší lidové architektury jsou domy č.p. 23 a 24.

Cestovní ruch

Poloha obce Dešná je z pohledu turistických možností velice výhodná. Místní památky a možnosti využití volného času v obci umožňují strávit zde zajímavý víkend nebo dovolenou. Blízké okolí do vzdálenosti 25 km rovněž nabízí bezpočet námětů na zajímavý výlet, který je možný absolvovat pěšky jako turista po značených turistických trasách, nebo na kole jako cykloturista rovněž po vyznačených cykloturistických trasách. Pokud Vám tyto dvě možnosti nevyhovují, lze uvažovat i o výletě v sedle koně. Vyjížďky koňmo v kočáře jsou vhodné především pro střední a starší generaci, kdy pohodlí se již stalo samozřejmostí. Kůň pod sedlem je lákavým zážitkem především pro milovníky dobrodružství a těchto čtyřnohých miláčků. Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. V dnešním přetechnizovaném světě to platí dvojnásob.

Cílem výletů může být například Vranovská přehrada, zámek Bítov, renesanční město Slavonice, zámek Dačice, hrad Landštejn, městečko Telč, jenž bylo v r. 1993 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a z rakouské strany zajímavá města Drosendorf, Raabs a. d. Thaya, hrad Karlstein a. d. Thaya. Jsou dostupné i pro cykloturisty k jednodenním výletům.

Je pozváním pro milovníky koní. Celoroční provoz jezdecké stáje VALORY  zajistí výcvik pro začátečníky a pokročilé, víkendové projížďky přírodou i hypoterapií dětí s rodiči, výlety nebo projížďky v kočáře.