Hlavní menu

Města a obce na trase

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice je přirozenou branou Podyjí, jedné z nejkrásnějších turistických oblastí České republiky. Rozprostírá se v malebné mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny, a je důležitým hospodářským i kulturním střediskem jihozápadní Moravy. Protéká jím říčka Rokytná. Nadmořská výška je 466 m.n.m. Město leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Městem prochází železniční trať ČD Jihlava – Okříšky – Znojmo.

Součástí města jsou čtyři místní části: Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. Ve městě a jeho místních částech žije v současné době cca 7 600 obyvatel.

Vzhledem ke své strategické poloze jsou Moravské Budějovice častým návštěvním místem nejen českých, ale i zahraničních turistů. Ve městě je soustředěna veškerá nezbytná občanská vybavenost, tj. úřady, banky, základní, střední a mateřské školy, zdravotní středisko, sportovní a tělovýchovná zařízení, kino aj. Na území města se nachází 14 kulturních památek a centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou. Spojení do města i do okolí zajišťují autobusové a železniční spoje. Pro milovníky sportu zde funguje letní koupaliště se třemi bazény a tobogánem, k dispozici jsou také tenisové kurty místního spolku Sokol. Ke koupání je možné využít i blízký lesní rybník Hrachovec. V zimním období je zde možno navštívit krytý plavecký bazén ZŠ Havlíčkova a případně zimní stadion.

Malebné okolí města je oblíbené milovníky cyklistiky i pěší turistiky.

 

HISTORIE

V písemných pramenech jsou Moravské Budějovice zmíněny poprvé v roce 1231 v listině papeže Řehoře IX. Na město je povýšil český král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 1498 král Vladislav Jagelonský potvrdil městu dosavadní privilegia a dal mu znak a pečeť. V Moravských Budějovicích se vystřídala řada majitelů, k nimž patřili páni z Lichtenburku, Valdštejnové, Schaumburkové a Wallisové.

 

ZAJÍMAVOSTI MĚSTA

Muzeum

Barokně klasicistní zámek z pozdního 18. století nechal vystavět hrabě Jindřich Rudolf Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. Západomoravské muzeum v Třebíči zde vybudovalo expozice zachycující historii města zaměřené na zaniklá a zanikající městská řemesla.

V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty. Muzeum nabízí stálé expozice ve dvou objektech muzea, v budově zámku a v budově bývalých masných krámů.

Chrám sv. Jiljí

Dominantou, vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojdílný basilikální chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází přístavba kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dulinger.

V období baroka byla přistavěna boční kaple a 50 m vysoká věž, která byla vystavěna na severní straně kostela roku 1714. Dochovaly se v ní dva zvony – první z roku 1532 o váze 300 kg a druhý z roku 1535 o váze 1700 kg. Věž kostela je po rekonstrukci schodiště přístupná veřejnosti a z ochozu věže je vyhlídka na město a okolí.

Kaple sv. Michala (rotunda)

Původně románský karner stojí na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. stol. Jeho spodní část sloužila jako kostnice, horní jako kaple s nástropní freskou „Poslední soud“ z roku 1726.

Farní areál s hradební zdí a baštou; vrása

Západně od kostela stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary. Barokní štít fary nese vročení 1779. Pamětní deska, která připomíná působení spisovatele P. Václava Kosmáka v Mor. Budějovicích, je umístěna na průčelí štítu.

Součástí farního areálu jsou i zbytky městského opevnění, které tvoří části hradeb, okrouhlá bašta a městská brána „pod farou“.

Pararulová vrása je vzácný geologický útvar, který je vidět na sklaním ostrohu, na němž se vypíná budova fary. Vznikla za tzv. kodomské horotvorné činnosti, která probíhala před 600 – 800 milióny lety. Útvar se řadí mezi geologické rarity, v celé České republice není podobná k vidění.

Masné krámy

Významným prvkem městské historické zástavby jsou bývalé „masné krámy“, nyní součást muzea – expozice řemesel venkovského charakteru. Pozoruhodný objekt je podkovitého půdorysu s půlkruhovitě zaklenutým vjezdem, styl pozdně klasicistní. Původní masné krámy stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici.

Kaple sv. Anny

Dochovalo se jen málo zpráv a doba výstavby se odhaduje mezi 13. a 15. stoletím. Údajně v této kapli spočinulo na jednu noc i tělo českého krále Přemysla Otakara II., když bylo v roce 1297 vezeno ze Znojmo do Prahy (Přemysl Otakar II. padl 26. srpna 1278 na Moravském poli).

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli dala postavit roku 1713 Terezie Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka. Kaple stála na hřbitově, který byl vybudován v letech 1617 – 1620. Podle přání zůstavitele byl nad vchodem do kaple umístěn rodinný erb hrabat Schaumburků a ve výklenku na štítě soška sv. Jana Nepomuckého. V současné době kaple slouží Českobratrské církvi evangelické.

Měšťanské domy

Na Purcnerově ulici stojí přízemní dům č.p. 60, zčásti jednopatrový s jednotící atikou a cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století. Fasádní sgrafito je možno shlédnout ze dvora objektu. V objektu se nachází Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna.

Další dům na Purcnerově ulici čp. 64 má základ stavby goticko-renesanční s klasicistním průčelím.

Mezi další významné měšťanské stavby patří budova radnice, její výstavba je renesanční včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní, povrchová úprava průčelí ve 20. letech. Objekt je hodnotný klenutými vnitřními prostory a renesančním tympanonem vjezdu.

Měšťanský dům č.p. 32, objekt s dvoudílným barokním průčelím se dvěma velutovými štíty. Hlavní budova pochází ze 14. stol., evidentní je pozdě gotická přestavba, barokní úprava, doložená průčelím z třetí čtvrtiny 18. století.

 

KULTURA

Městské kulturní středisko zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí pro obyvatele Moravských Budějovic, moravskobudějovického mikroregionu, návštěvníky z celé ČR i ze zahraničí.

V období letních prázdnin ve městě každoročně probíhá hudební festival houslového virtuoza Václava Hudečka „Setkávání Václava Hudečka“. (www.besedamb.cz)

Občanské sdružení K4 pravidelně pořádá Čarodějnice a v období letních prázdnin hudební festival PROTI PROUDU a  Loučení s prázdninami (www.protiproudu.cz.).

 

REKREACE A SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Moravské Budějovice jsou místem rekreace i sportovního vyžití pro široké okolí. Z hlediska turistiky a cestovního ruchu je tato oblast velmi zajímavá, láká turisty, kteří navštěvují toto město, zejména z důvodu výhodné polohy pro další výlety, pro čistotu ovzduší a celkově dobré životní prostředí v našem regionu.

Letní koupaliště Moravské Budějovice

Nabízí:

bazény – plavecký bazén 50 x 21 / 1,5 – 1,8 m, bazén u tobogánu 25 x 12,5 /1,3 m,

brouzdaliště 25 x 12,5 / 0,4 – 0,8 m, všechny bazény se solárním příhřevem vody

pro sportovce – 3 hřiště na plážový volejbal, fotbal, tenisové hřiště s umělým povrchem

(nohejbal), stolní tenis

pro ostatní – 1,5 ha travnaté plochy a zeleně s posezením, umělá plocha na opalování,

tobogán 47 m, občerstvení – udírna

pro nejmenší – malá skluzavka do vody, autodráha v délce 110 m, dětský koutek

Nově:

-          aquazorbing

-          masáže v areálu koupaliště + sleva na masáže pro držitele permanentek

-          hřiště s basketbalovým košem

-          plovoucí vozík pro zdravotně postižené

 

Appaloosa Ranch Laschinka

Ranč zaměřený na chov indiánských koní plemene Appaloosa - 65 westernových koní plemene Appaloosa na rozlehlých pastvinách (www.appaloosalaschinka.com)