Hlavní menu

Města a obce na trase

Aktuality

 


13456777
18.6.2020 | Jaroměřice nad Rokytnou - doporučení cesty
Jaroměřice nad Rokytnou - doporučení cesty

Úsek cyklotrasy č. 26 od severozápadu po polní cestě ve směru od obce Popovice do Jaroměřic nad Rokytnou je nyní přechodně využíván jako objízdná trasa pro automobilovou dopravu. Kvůli zatížení je cesta v případě špatného počasí špatně průjezdná.

Proto doporučujeme jet do Jaroměřic nad Rokytnou po silnici, protože přes opravovaný most před městem lze využít lávku pro cyklisty a pěší. Předpokládané ukončení opravy mostu 10/2020

16.6.2020 | Kulturní akce v Jaroměřicích nad Rokytnou
Kulturní akce v Jaroměřicích nad Rokytnou

Zveme Vás na akce v Jaroměřicích nad Rokytnou, kterými vede naše cyklostezka

do 26. 6. Špitál
Výstava: Vitráže – Miluše Čechová, volná tvorba – Lukáš Rygl

18. 6. v 16.00 hodin Špitál
Klub seniorů – Přírodní park Rokytná s Vojtěchem Komárkem

14.1.2020 | Zveřejnění záměru prodat část pozemku
Zveřejnění záměru prodat část pozemku

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou

DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZVEŘEJŇUJE tímto záměr prodat  pozemek p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 17 m2 ve výlučném vlastnictví DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  zapsaný na listu vlastnictví č. 1557 pro obec a k.ú. Luka nad Jihlavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, Masarykovo nám 1. 586 01 Jihlava  nebo v elektronické podobě podepsané  elektronickým podpisem.

Tento záměr byl schválen představenstvem DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč Raabs dne 17.12.2019  usnesením č. 2/2019 Př.


Ing. Jaroslav Vymazal

předseda DSO  Cyklostezka Jihlava Třebíč-Raabs

13456777