Hlavní menu

Města a obce na trase

Aktuality

 


1234574
16.6.2020 | Kulturní akce v Jaroměřicích nad Rokytnou
Kulturní akce v Jaroměřicích nad Rokytnou

Zveme Vás na akce v Jaroměřicích nad Rokytnou, kterými vede naše cyklostezka

do 26. 6. Špitál
Výstava: Vitráže – Miluše Čechová, volná tvorba – Lukáš Rygl

18. 6. v 16.00 hodin Špitál
Klub seniorů – Přírodní park Rokytná s Vojtěchem Komárkem

14.1.2020 | Zveřejnění záměru prodat část pozemku
Zveřejnění záměru prodat část pozemku

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou

DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ZVEŘEJŇUJE tímto záměr prodat  pozemek p.č. 1211/32, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 17 m2 ve výlučném vlastnictví DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs  zapsaný na listu vlastnictví č. 1557 pro obec a k.ú. Luka nad Jihlavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, Masarykovo nám 1. 586 01 Jihlava  nebo v elektronické podobě podepsané  elektronickým podpisem.

Tento záměr byl schválen představenstvem DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč Raabs dne 17.12.2019  usnesením č. 2/2019 Př.


Ing. Jaroslav Vymazal

předseda DSO  Cyklostezka Jihlava Třebíč-Raabs

17.12.2019 | Čas vánoční
Čas vánoční

Povodí Stařečského potoka si Vás dovoluje pozvat na výstavu

 

Čas vánoční

která  přiblíží atmosféru staročeských a staromoravských Vánoc, zvyků, magických rituálů, které obsáhnou celé období od adventu až po Tři krále.

V sále na radnici ve Starči

Vernisáž : 22.prosince 2019 v 15:00 hodin

Výstava potrvá  do 3. ledna 2020

Otevřeno denně 14.00 – 17.00 hodin, mimo 24. 12. a 31.12.

1234574