Hlavní menu

Města a obce na trase

Aktuality

 


1234578
11.7.2022 | Uzavírka mostů v Lukách nad Jihlavou
Uzavírka mostů v Lukách nad Jihlavou

Dovolujeme si upozornit na uzavírku silnice II/404 (mosty u náměstí) ve dnech 13. 7. 2022 - 31.10. 2022 v Lukách nad Jihlavou.

13.6.2022 | Omezení v obci Petrovice

V tomto týdnu 13.-17.6.2022 dojde k omezení přístupnosti na cyklostezku Jihlava – Třebíč – Raabs, resp. na trase, která vede obcí po místní komunikaci.
EG.D bude dělat novou přípojku NN k pozemkům 119/6 zahrada z pozemku p.č. 111/2.
Pozemek zahrady se nachází nad sportovním areálem v obci, zde začíná úsek cyklostezky Petrovice – lesem k Červenému mlýnu. Stavba cyklostezky by neměla být zemními pracemi dotčena – začíná cca v polovině tohoto pozemku.
S firmou, která bude dělat zemní práce na pozemcích je dohodnuto, že přes výkopy dají přejezdy, ale vzhledem k provozu techniky a zhoršením prostupnosti je třeba dbát zde zvýšení opatrnosti.

1.6.2022 | Opravená lávka přes řeku Jihlavu u Přibyslavic
Opravená lávka přes řeku Jihlavu u Přibyslavic

Za finanční podpory Kraje Vysočina byla dokončena oprava lávky přes řeku Jihlavu u Přibyslavic. Jde o nejvýraznější rekonstrukci cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs v tomto roce.

Podobnou úpravu lávky cyklostezka zažila v roce 2019 v Jemnici. Zkvalitnění povrchu cyklotrasy se pak letos dočkal úsek mezi lávkou v Heleníně a železničním přejezdem.

1234578